Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση 


Αγ. Ιωάννη Πράτσικα & Ελ Βενιζέλου

Τ.Κ. 263 33 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ./FAX: 2610 346887

mail@3epal-esp-patras.ach.sch.gr

Ωράριο: 19:00 – 22:35