Ειδικότητες

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Γραφεία εκπόνησης μελετών έργων Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα, Τοπογράφου
 • Τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων
 • Τεχνικές εταιρίες του Δημοσίου (Δήμων, Περιφερειών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο)
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Λογιστικά γραφεία
 • Συνεταιρισμοί
 • Τράπεζες
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες

 ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

 Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Δημόσιες ή ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες
 • Κέντρα αποκατάστασης
 • Γηροκομεία
 • Ιδιωτικά Ιατρεία
 • Διαγνωστικά κέντρα
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων
Τομέας Μηχανολογίας
Τομέας Υγείας Πρόνοιας
Τομέας Οικονομίας Διοίκησης