Ειδικότητες

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Λογιστικά γραφεία
 • Συνεταιρισμοί
 • Τράπεζες
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες

 ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

 Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Δημόσιες ή ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες
 • Κέντρα αποκατάστασης
 • Γηροκομεία
 • Ιδιωτικά Ιατρεία
 • Διαγνωστικά κέντρα
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες

 

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό  τομέα
 • Σε επιχειρήσεις, οργανισμούς,  εκπαιδευτικές μονάδες
 • Σε επιχειρήσεις  που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής, ,  δίκτυα  υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες ή αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές  λογισμικού
 • Σε επιχειρήσεις  που προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας Πρόνοιας
Τομέας Οικονομίας Διοίκησης
Τομέας Πληροφορικής