Εγγραφές

Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια εγγράφονται όσοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου (ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)  και είναι:

 • Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα,
 • Εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα,
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ,
 • Απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α? & Β? Κύκλου),
 • Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ

Προσοχή !!

Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου γράφονται απευθείας στην Β” Τάξη Σπουδών και παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας (απαλλάσσονται από τα γενικά μαθήματα), ώστε να αποκτήσουν Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας.

 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής για την Α? τάξη: 

 • Κωδικοί εφορίας (taxis net) (Προσοχή!!!)
 • Ενα οποιοδήπτε σωστό – υπαρκτό e-mail
 • Βεβαίωση Εργοδότη ή Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ
 • Απολυτήριο Γυμνασίου (ή τον όποιο τίτλο σπουδών)
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το σχολείο)

 

Προσοχή!!

Αν ο μαθητής είναι ανήλικος θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του και με το δελτίο ταυτότητας κηδεμόνα

Δικαιολογητικά εγγραφής για τις υπόλοιπες τάξεις (Β”, Γ”, Δ”)

 • Κωδικοί εφορίας (taxis net) (Προσοχή!!!)
 • Ενα οποιοδήπτε σωστό – υπαρκτό e-mail
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το σχολείο)