Εγγραφές

Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια εγγράφονται όσοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου (ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)  και είναι:

 • Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα,
 • Εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα,
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ,
 • Απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α? & Β? Κύκλου),
 • Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ

Προσοχή !!

Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου γράφονται απευθείας στην Β” Τάξη Σπουδών και παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας (απαλλάσσονται από τα γενικά μαθήματα), ώστε να αποκτήσουν Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή σας πατήστε εδώ

Δικαιολογητικά εγγραφής για την Α? τάξη: 

 • Κωδικοί εφορίας (taxis net) (Προσοχή!!!)
 • Ενα οποιοδήπτε σωστό – υπαρκτό e-mail
 • Βεβαίωση Εργοδότη ή Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ
 • Απολυτήριο Γυμνασίου (ή τον όποιο τίτλο σπουδών)
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το σχολείο)

 

Προσοχή!!

Αν ο μαθητής είναι ανήλικος θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του και με το δελτίο ταυτότητας κηδεμόνα

Δικαιολογητικά εγγραφής για τις υπόλοιπες τάξεις (Β”, Γ”, Δ”)

 • Κωδικοί εφορίας (taxis net) (Προσοχή!!!)
 • Ενα οποιοδήπτε σωστό – υπαρκτό e-mail
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το σχολείο)