Πρόγραμμα σπουδών

Α” ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Ι) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ  ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Ιστορία 1
3 Άλγεβρα 3
4 Γεωμετρία 1
5 Φυσική 2
6 Χημεία 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
8 Πληροφορική 2


(ΙΙ). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
2 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2

(ΙΙΙ). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 Αγωγή Υγείας 2
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2
4 Αρχές Μηχανολογίας 2
5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2

Β” ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Ι) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 Θρησκευτικά 1
2 Νέα Ελληνικά 3
3 Άλγεβρα 2
4 Γεωμετρία 1
5 Φυσική 1
6 Χημεία 1
7 Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 1

(ΙΙ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περ. & Αρχιτεκτονικού Σχεδ.

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 Τοπογραφία-(Ε) 3
2 Τοπογραφία-(Θ) 2
3 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά-(Ε) 2
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά-(Θ) 2
5 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι-(Ε) 4
6 Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές-(Θ) 2

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Λογιστικής-(Ε) 3
2 Αρχές Λογιστικής-(Θ) 3
3 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ-(Θ) 2
4 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές-(Ε) 3
5 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)-(Θ) 2
6 Στοιχεία Δικαίου (Αστικό – Εργατικό)-(Θ) 2

Τομέας Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία Ι-(Θ) 3
2 Πρώτες Βοήθειες-(Ε) 2
3 Υγεία και Διατροφή-(Θ) 2
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις-(Θ) 2
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα-(Ε) 2
6 Ειδικό Μάθημα: Νοσηλευτική Ι-(Ε) 4

Τομέας Μηχανολογίας

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές-(Ε) 3
2 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές-(Θ) 3
3 Μηχανική – Αντοχή Υλικών-(Θ) 2
4 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές-(Ε) 4
5 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές-(Θ) 2
6 Αγγλικά Τομέα-(Θ) 1

Γ” ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Ι) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1
3 ΑΛΓΕΒΡΑ 2
4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
5 ΦΥΣΙΚΗ 1
6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 1
7 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1
8 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΠΑΛΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι-(Θ)
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-(Ε)
3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-(Θ)
4 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-(Ε)
5 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-(Θ)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 ΒΑΣΙΚΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑ-(Θ) 2
2 ΒΑΣΙΚΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑ-(Ε) 2
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-(Θ)
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-(Ε)
5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΜΗΧΑΝΏΝ-(Ε)
6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι-(Θ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 ΒΑΣΙΚΉ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ-(Ε)
2 ΒΑΣΙΚΉ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ-(Θ)
3 ΑΓΓΛΙΚΆ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ-(Θ)
4 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΊΑ-(Θ)
5 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉΣ-(Θ)
6 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΊΑΣ-(Θ)

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-(Ε)
2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-(Σ)
3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-(Θ)
4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-(Ε)
5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΙ-(Ε)

Δ” ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Ι) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1
3 ΑΛΓΕΒΡΑ 2
4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
5 ΦΥΣΙΚΗ 2
6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΠΑΛΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ-(Ε)
5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ-(Θ)
3 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ-(Θ)
4 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ-(Θ)
5 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-(Θ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΨΎΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ-(Θ)
2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΨΎΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ-(Ε)
3 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΗΧΑΝΏΝ-(Θ)
4 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΎ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΨΎΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ-(Θ)
5 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΎ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΨΎΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ-(Ε)
6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΉ ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΨΎΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ-(Ε)

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-(Θ)
3 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-(Θ)
2 ΣΧΈΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΉΣ-(Θ)
ΣΧΈΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΉΣ-(Ε)
4 ΣΧΈΔΙΟ ΔΟΜΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ Η/Υ Ι-(Ε)
5 ΑΓΓΛΙΚΆ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ-(Θ)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ