Γενικές Πληροφορίες

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1η ώρα 19.00-19.40
διάλειμα 19.40-19.45
2η ώρα 19.45-20.20
διάλειμα 20.20-20.30
3η ώρα 20.30-21.10
διάλειμα  21.10-21.15
4η ώρα 21.15-22.00
5η ώρα 22.00-22.35

ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Στην Α? Τάξη οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου

Στη Β? Τάξη

  • όσοι έχουν τελειώσει την Α? Τάξη όλων των τύπων Λυκείων
  • όσοι έχουν τελειώσει Λύκειο και επιθυμούν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Οι μαθητές που έχουν απολυτήριο λυκείου παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στους απόφοιτους ΕΠΑ.λ χορηγείται:

  • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ, ισότιμο του Γενικού Λυκείου
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, επιπέδου 4 (αντίστοιχο των ευρωπαϊκών)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

  • Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας
  • Με το νέο θεσμό του «Προαιρετικού Έτους-Τάξης Μαθητείας», δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου, (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθός το 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
  • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς, μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα. Στα ΤΕΙ και στις Στρατιωτικές Σχολές με ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ και ΓΕ.Λ, και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέων θέσεων 1%.
  • Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
  • Επανεγγραφή στη Β? Τάξη για απόκτηση 2ης ειδικότητας, αφού παρακολουθήσουν μόνο τα μαθήματα του τομέα και στη Γ΄και Δ΄ Τάξη τα μαθήματα της ειδικότητας