Γενικές Πληροφορίες

ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Στην Α’ Τάξη οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου

Στη Β’ Τάξη οι απόφοιτοι της Α’ Τάξης όλων των τύπων Λυκείων.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στους απόφοιτους ΕΠΑ.λ χορηγείται:

  • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ, ισότιμο του Γενικού Λυκείου
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, επιπέδου 4 (αντίστοιχο των ευρωπαϊκών)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

  • Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας
  • Με το νέο θεσμό του «Προαιρετικού Έτους-Τάξης Μαθητείας», δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου, (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθός το 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
  • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς, μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα. Στα ΤΕΙ και στις Στρατιωτικές Σχολές με ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ και ΓΕ.Λ, και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέων θέσεων 1%.
  • Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
  • Επανεγγραφή στη Β’ Τάξη για απόκτηση 2ης ειδικότητας, αφού παρακολουθήσουν μόνο τα μαθήματα του τομέα και στη Γ΄και Δ΄ Τάξη τα μαθήματα της ειδικότητας