Διευθυντής

Διευθυντής στο 3ο εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας από το σχολικό έτος 2017 -2018, είναι ο καθηγητής Ρήγας Αθανάσιος κλάδου ΠΕ04.04

 

Παλαιότεροι Δ/ντες

Διευθυντής στο 3ο εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας από το 2015  έως το 2017, ήταν ο καθηγητής Καβαλιεράτος Γεράσιμος κλάδου ΠΕ17.

Διευθυντής στο 3ο εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας από το 2007  έως το 2015, ήταν ο καθηγητής Πανίτσας Κυριάκος κλάδου ΠΕ17.

Διευθυντής στο 3ο εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας από το 1999 έως το 2007, ήταν ο καθηγητής Ράλλης Κων/νος κλάδου ΠΕ17.