Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2011-2012

Σχολικό Έτος : 2011-2012

Κωδικός 2011-GR1- LEO01-06495

Τίτλος: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Χώρα προορισμού : Ιταλία