Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2010-2011

Σχολικό Έτος : 2010-2011

 Κωδικός:  2010-GR1- LEO01-04030

Τίτλος: Εργασία πεδίου στην Ιβηρική Χερσόνησο: Απόκτηση Επαγγελματικών δεξιοτήτων για μαθητές Εσπερινών Σχολείων

Χώρα προορισμού : Ισπανία