Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2009-2010

Σχολικό Έτος : 2009 ? 2010

Κωδικός:  2009-1-GR1- LEO03-01526

Τίτλος: Η ΕΥΡ?ΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΣΗΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Χώρα προορισμού : Κύπρος


 Σχολικό Έτος : 2009 ? 2010

Κωδικός 2009-1-GR1- LEO01-01531

  Κατάρτιση Εργαζομένων μαθητών: Επιθυμώντας την εμπειρία

Χώρα προορισμού : Κύπρος