ΦΕΚ με το Ωρολο?γιο Προ?γραμμα των ΕΠΑΛ 2016-2017

Ανακοινώθηκε το ΦΕΚ με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών ? Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Διαβάστε το συνημμένο. fek_epal-1 ioynios 16